35% OFF

สิ่งที่หน้าสนใจ

เกี่ยวกับ

เป็นแว่น VR พกพาที่ให้ค่าการแสดงผลที่สูงมาก เริ่มจากที่ 72 Hz ค่อยๆปรับขึ้นมาเป็น 90 Hz และมาในปัจจุบันนี้ที่สามารถรองรับการแสดงผลในระดับ 120 Hz ซึ่งเป็นข้อดีสำหรับผู้ที่เกิดอาการมึนหัว อันเนื่องมาจากภาพที่ไม่สามารถแสดงผลได้อย่างต่อเนื่อง แถมภาพที่ได้นั้นก็ยังแสดงผลได้อย่างไหลลื่นขึ้นอีกด้วย

เพิ่มเติม

นี่คือระบบการควบคุมที่ผู้ใช้ไม่ต้องมี Controller ก็สามารถใช้มือทั้ง 2 ข้างเ งานกันในช่วงปลายปี 2019 และเป็นอีก 1 มาตรฐานที่ทุกค่ายจะต้องใส่เข้ามาให้ใช้งานกันตั้งแต่เริ่มต้น นอกจากนั้นแล้วก็ยังทำให้ผู้ใช้งานสามารถหยิบจับวัตถุสมมุติได้อย่างอิสระจะกำหรือแบก็ทำได้ไม่ติดขัดอีกต่อไป

สิงที่น่าสนใจ

ถ้าเกิดคุณจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาอุปกรณ์อย่าง Mouse และ Keyboard อยู่แล้วก็สามารถเข้าไปตั้งค่าเพื่อทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ทั้ง 2 อย่างผ่านระบบ Bluetooth เพื่อให้สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ในทันที